Jenny Rickardsson, lic psychologist, PhD, Karolinska. Photo: Martin Runeborg

Jenny är leg psykolog med expertis inom KBT och ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Hennes forskning handlar om internet- och smart phone-förmedlad ACT för vuxna med långvarig smärta.

Jenny Rickardsson

Anknuten till Forskning

Jenny är leg psykolog med expertis inom KBT och ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Hennes forskning handlar om internet- och smart phone-förmedlad ACT för vuxna med långvarig smärta.

Loading bibliometrics...