Jenny Rickardsson, lic psychologist, PhD, Karolinska. Photo: Martin Runeborg

Jenny Rickardsson

Anknuten till Forskning

Jenny är leg psykolog med expertis inom KBT och ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Hennes forskning handlar om internet- och smart phone-förmedlad ACT för vuxna med långvarig smärta.