Dr Jenny Presto

Jenny Presto

Annan grund

Om mig

Jag disputerade vid Uppsala Universitet 2006 och min avhandling handlade om biosyntes av heparansulfat.

2011 började jag som postdoktor vid KI och 2012 fick jag en anställning som forskarassistent.

Forskningsbeskrivning

I min forskningsgrupp studerar vi en proteindomän som kallas BRICHOS, som har hittats i över 300 olika proteiner. 

BRICHOS har en anti-amyloid chaperon aktivitet och vi har visat att BRICHOS effektivt kan förhindra amyloidbildning, in vitro, av amyloid-beta peptiden (Abeta), som bildar plack i hjärnan hos Alzheimerpatienter. När Abeta börjar aggregera och bilda amyloida plack uppstår toxiska intermediärer, som man tror är en orsak till neurodegeneration hos AD patienter.

Vi studerar hur BRICHOS interagerar med Abeta och förhindar dess amyloidbildning och toxicitet. Vi använder oss av biokemiska och cellbiologiska metoder, men har även tidigare använt en in vivo modell i Drosophila melanogaster (bananfluga). Abeta ger upphov till toxicitet i en bananflugas hjärna och vi studerar om olika BRICHOS domäner kan förhindra denna toxicitet från Abeta in vivo i en flughjärna.

Våra resultat är väldigt lovande och vårt mål är att undersöka om BRICHOS kan vara en möjlig behandlingsstrategi vid Alzheimers sjukdom.

Loading bibliometrics...