Om mig

Jag arbetar som teamledare vid kompetensförsörjningsenheten, centrala HR-avdelningen. Tillsammans med mina fem kollegor Anette Pinjemo, Lisa Rister, Mihaela Landén Mammos, Inger Janninger och Ellen Tiala stödjer vi fakultetsnämndens rekryteringsutskott och docenturutskott i deras verksamhet. Vi ger även råd och stöd till HR och chefer vid institutionerna i hur de kan arbeta med sina lektors/professors rekryteringar och docenturansökningar.  Jag har arbetat vid KI sedan 2018.

Telefonnummer: 08-524 866 58 | 076-275 74 82