Om mig

Under perioden 2023-04-01 – 2023-09-30 arbetar jag som internrevisor vid internrevisionen. Internrevisionen är en oberoende och självständig funktion som arbetar på Konsistoriets uppdrag.

Min ordinarie anställning har jag vid HR-avdelningen, universitetsförvaltningen, som HR-specialist. Som HR-specialist har jag bland annat arbetat med karriärvägar för disputerade medarbetare samt kompetensförsörjning. Jag är dock tjänstledig från denna anställning fram till 2023-09-30.