Portrait

Jenny-Li Örsell

Administratör

Om mig

Jag arbetar som administratör för BASS, inom KIs core facility eHealth. Du kontaktar mig när du vill använda vår webbplattform för datainsamling i internetbaserade studier och/eller interventioner.