Jenny Hermansson

Jenny Hermansson

Kommunikatör

Ansvarig för förvaltning och utveckling av KI:s centrala webbplatser.

Om mig

Jag är förvaltningsledare verksamhet för förvaltningsområdet övergripande webbkommunikation, alltså KI:s centrala webbplatser. Området innehåller systemen Drupal, WordPress och intern söktjänst. I mitt arbete ingår att:

Utarbeta budget för området.

Samordna beställningar som rör utveckling av nya funktioner och gränssnitt.

Ta fram underlag för nya lösningar utifrån idéer och önskemål om förändringar/förbättringar.

Testa, verifiera samt godkänna leveranser av kravställd funktionalitet

Ansvara för de avtal KI har inom området

Om du vill ha hjälp med något praktiskt kring din egen webbsida, vänd dig i första hand till huvudredaktören på din institution.

Du kan alltid skicka alla typer av frågor om webb till webb@ki.se så slussar vi dig vidare.

Utbildning

Fil mag Stockholms universitet 1998

Poppius journalistutbildning

Berghs School of Communication

Loading bibliometrics...