Om mig

Jag är docent i experimentell patologi, och har utöver min forskningsbakgrund mångårig erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling, framför allt vid biomedicinska analytikerprogrammet. Med tiden har mitt engagemang för utbildning tagit överhanden, och jag är sedan ett par år områdesansvarig för pedagogik i VIL vid KIs pedagogiska enhet undervisning och lärande. Jag är engagerad i kompetens- och kvalitetsutveckling i VIL genom att leda och delta i olika grupper för samverkan med Region Stockholm och de enskilda högskolorna. Utöver det är jag verksam som lärare och examinator i verksamhetsförlagd utbildning vid biomedicinska analytikerprogrammet, och driver ett pedagogiskt utvecklingsprojekt som avser peer learning i klinisk verksamhet vid programmet. Jag deltar också i ett forskningsprojekt kring känslor och lärande som leds av professor Annika Östman Wernerson och är involverad i ett EU-samarbete kring kliniskt resonemang där KI är affilierad partner http://did-act.eu/. Professionell utveckling ligger mig varmt om hjärtat.

Forskningsbeskrivning

Min tidiga forskning i cell- och molekylärbiologi handlade om DNA-reparation genom homolog rekombinering. Därefter blev inriktningen mer preklinisk, med fokus på receptormedierad cellsignalering i samband med cancer, främst lymfom. Så småningom fokuserade min egen forskargrupp på att kartlägga och interferera med den signalering som medieras av bioaktiva sfingolipider i syfte att selektivt döda cancerceller.

Pedagogiska meriter

Jag har lett ett flertal pedagogiska utvecklingsprojekt, tex

  • Evidensbaserat arbetssätt inom verksamhetsintegrerad utbildning (läkar- och sjuksköterskaprogrammen), 2017 - 2018
  • Framtidens biomedicinska analytikerutbildning, 2015 – 2016
  • Utveckling av progressionstrappa för professionsutveckling, biomedicinska analytikerprogrammet, 2013
  • Utveckling av biomedicinska analytikerprogrammets pedagogiska profil, 2009

Ordförande i Arbetsgruppen för Pedagogisk kompetens i VIL under Utbildningsrådet, pågående sedan 2018

Ledamot i arbetsgruppen för VIL under Kommittén för Utbildning, sedan 2019

KI-representant i Arbetsgruppen för Kvalitet i VIL under Utbildningsrådet, sedan 2018

Ansvarig för klinisk utbildning inom UoL, 2019 – 2020

Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning vid KI (CKU-KI), 2018

Ledamot i utbildningsstyrelsens beredningsgrupp för VIL (BgVILU), 2018

Lärarrepresentant i utbildningsnämnden (UN) vid Institutionen för Laboratoriemedicin, 2017 – 2019

Medlem i ledningsgruppen vid Centrum för klinisk utbildning (CKU-KI), 2016 - 2018

Ordförande i examinatorsrådet för examensarbeten vid Biomedicinska analytikerprogrammet, 2013 - 2017

Ledamot i Karolinska Institutets Pedagogiska akademi, sedan 2016

Lärarrepresentant i programnämnd 6 (Biomedicinska analytikerprogrammet och Röntgensköterskeprogrammet), 2013 - 2015

Pedagogikpromotor vid Biomedicinsk analytikerprogrammet, 2009 – 2010

Kursansvarig för pedagogikkurser vid pedagogisk enhet på KI, sedan 2011

Kursansvarig lärare vid Biomedicinska analytikerprogrammet, 2007 - 2018

Utbildning

Med dr, Karolinska Institutet 2000

Fil mag biologi, Stockholms universitet 1993

Akademiska priser och utmärkelser

Invald i Pedagogiska akademin vid Karolinska Institutet 2016.