Om mig

Neonatolog på Sachsska Barnsjukhuset.  Postdoc på Karolinska institutet, Olof Stephanssons grupp.

Forskningsbeskrivning

Jag är intresserad av utvecklingen hos barn som har varit med om saker som nyfödda eller i fosterlivet som kan påverka hjärnans utveckling, till exempel för tidig födsel, asfyxi och stroke.  

Jag disputerade 2018 på uppföljning av barn som fötts extremt mycket för tidigt: "Extremely preterm birth: Brain imaging and outcome at early school age" https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46327/Thesis_Jen….

 

Efter att ha disputerat är jag nu postdoc på Enheten för klinisk epidemiologi, inst för medicin Solna på KI.

 

 

Pedagogiska meriter

- Föreläser regelbundet på grundutbildningen för läkare, barnmorskor och psykologer på KI, är klinisk mentor för fyra läkarstudenter och handleder läkarstudenters examensarbeten.

- Kursansvarig för neonatologidelen på studentvalda kursen i Akut pediatrik, neonatologi och obstetrik på Sachsska barnsjukhuset (Läkarprogrammet termin 11). - Huvudhandledare till en doktorand på Institutionen för medicin Solna, bihandledare till en doktorand på Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa och mentor till en doktorand på KI SÖS, KI.

- Huvudhandledare till två ST-läkare i pediatrik och en i neonatologi.

Utbildning

Läkarexamen 1998.

Läkarlegitimation 2000. Specialist i Pediatrik 2008. Specialist i Neonatologi 2012. Disputerade 2018.

Loading bibliometrics...