2016_jenny_bild.jpg

Jenny Bolk

Anknuten till Forskning

Om mig

Neonatolog på Sachsska Barnsjukhuset.  Postdoc på Karolinska institutet, Olof Stephanssons grupp.

Forskningsbeskrivning

Jag är intresserad av utvecklingen hos barn som har varit med om saker som nyfödda eller i fosterlivet som kan påverka hjärnans utveckling, till exempel för tidig födsel, asfyxi och stroke.  

Jag disputerade 2018 på uppföljning av barn som fötts extremt mycket för tidigt: "Extremely preterm birth: Brain imaging and outcome at early school age" https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46327/Thesis_Jen….

 

Efter att ha disputerat är jag nu postdoc på Enheten för klinisk epidemiologi, inst för medicin Solna på KI.

 

 

Pedagogiska meriter

- Föreläser regelbundet på grundutbildningen för läkare, barnmorskor och psykologer på KI, är klinisk mentor för fyra läkarstudenter och handleder läkarstudenters examensarbeten.

- Kursansvarig för neonatologidelen på studentvalda kursen i Akut pediatrik, neonatologi och obstetrik på Sachsska barnsjukhuset (Läkarprogrammet termin 11). - Huvudhandledare till en doktorand på Institutionen för medicin Solna, bihandledare till en doktorand på Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa och mentor till en doktorand på KI SÖS, KI.

- Huvudhandledare till två ST-läkare i pediatrik och en i neonatologi.

Utbildning

Läkarexamen 1998.

Läkarlegitimation 2000. Specialist i Pediatrik 2008. Specialist i Neonatologi 2012. Disputerade 2018.

Loading bibliometrics...