Om mig

Neonatolog på Sachsska Barnsjukhuset.  Postdoc på KEP, Institutionen för medicin Solna, Karolinska institutet, Olof Stephanssons grupp.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om hur allvarliga händelser under graviditet, förlossning och spädbarnstiden påverkar barnets hälsa, med fokus på nervsystemets sjukdomar och hjärnans utveckling på sikt.

Jag disputerade 2018 på uppföljning av barn som fötts extremt mycket för tidigt: "Extremely preterm birth: Brain imaging and outcome at early school age" https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46327/Thesis_Jen….

Efter att ha disputerat är jag nu postdoc i professor Olof Stephanssons grupp Reproductive, Perinatal and Pediatric Epidemiology på Enheten för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin Solna på KI.

Pedagogiska meriter

- Föreläser regelbundet på grundutbildningen för läkare, barnmorskor och psykologer på KI, och handleder läkarstudenters examensarbeten.

- Kursansvarig för den studentvalda kursen i Akut pediatrik, neonatologi och obstetrik på Sachsska barnsjukhuset (Läkarprogrammet termin 11). - Huvudhandledare till två doktorander och bihandledare till två doktorander.

Utbildning

Läkarexamen 1998. Läkarlegitimation 2000. Specialist i Pediatrik 2008. Specialist i Neonatologi 2012. Disputerade 2018.