Skip to main content
Jenny Rickardsson, lic psychologist, PhD student, Karolinska. Photo: Martin Runeborg
Jenny är leg psykolog med expertis inom KBT och ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Hennes forskningsprojekt handlar om internet- och smart phone-förmedlad ACT för vuxna med långvarig smärta.

Jenny Rickardsson

Jenny är leg psykolog med expertis inom KBT och ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Hennes forskningsprojekt handlar om internet- och smart phone-förmedlad ACT för vuxna med långvarig smärta.
Institution och organisatorisk tillhörighet:
Loading bibliometrics...