Postdoctorial studies

Jennie Engstrand

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar som kirurg på sektionen för Lever- och Pankreaskirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och har en doktorsexamen från Karolinska Institutet.

Min forskning kretsar främst kring metastaserad kolorektal cancer. Jag handleder flera läkarstudenter i dess examensarbeten och är bihandledare till två doktorander.

Forskningsbeskrivning

2019 - Forskning på postdoc-nivå på Institutionen för Klinisk vetenskap, Intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet. Registerbaserade studier kring förekomst och behandling av lever- och lungmetastaserad kolorektal cancer samt handläggning av levermetastaser från skivepitelcancer.

2013 - 2017 - Doktorsavhandling vid Institutionen för Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus. Epidemiologisk forskning med fokus på levermetastaserad kolorektal cancer samt projekt rörande betydelsen av multidisciplinär bedömning vid levermetastaserad sjukdom och teknisk utveckling av mikrovågsablation av små kolorektala levermetastaser och hepatocellulär cancer.

Utbildning

Grundläggande högskolepedagogik, Karolinska Institutet. December 2020

ST-utbildning i allmänkirurgi, Danderyds sjukhus. 2011-2016

KIs forskarskola för kliniker i epidemiologi, 2014-2017

Doktorsavhandling Karolinska Institutet, 2013-2017.

Läkarprogrammet Uppsala Universitet, 2001-2008

Akademiska priser och utmärkelser

Region Stockholms stöd för kliniska postdoktorer, 2020-2021

Diplom för excellent handledning för examensarbete i medicin, VT 2018

Loading bibliometrics...