Fotografi av leende kvinna.

Jenna Almosawi

HR-partner

HR-Partner för:
- Administrativa Kansliet
- Center for Hematology and Regenerative Medicine (HERM)  
- ICMC
- Infektionssjukdomar och hud 
- Medical Case Center (MCC)

Om mig

Jag arbetar som HR-partner på Institutionen för Medicin, Huddinge och är kontaktperson på HR för er som arbetar på avdelningarna:

Administrativa Kansliet

Center for Hematology and Regenerative Medicine (HERM)  

ICMC 

Infektionssjukdomar och hud 

Medical Case Center (MCC)

Stöd till chefer  

Till mig kan du som chef vända dig för stöd gällande allt ifrån rekrytering, arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågeställningar till kompetensutveckling, ledarskap och konflikthantering. 

Stöd till medarbetare  

I övrigt kan du som är verksam vid MedH vända dig till mig om du har frågor om din anställning som t ex sjukdom, ledighet, löneutbetalning och förmåner. 

Utbildning

Jag har en Mastersexamen som personalvetare med huvudämne pedagogik vid Stockholms Universitet.