Jenny Hermansson

Ansvarig för förvaltning och utveckling av KI:s centrala webbplatser.

Jenny Hermansson

Kommunikatör

Ansvarig för förvaltning och utveckling av KI:s centrala webbplatser.

Om mig

Jag är förvaltningsledare verksamhet för KI:s plattform för övergripande webbkommunikation och arbetar med att förvalta och utveckla KI:s webbplattformar, framförallt vår webbplats ki.se men också andra plattformar. I mitt arbete ingår att:

  • Budgetansvar för webbplattformarna.
  • Samordna beställningar som rör utveckling av nya funktioner och gränssnitt.
  • Ta fram underlag för nya lösningar utifrån idéer och önskemål om förändringar/förbättringar.
  • Testa, verifiera samt godkänna leveranser av kravställd funktionalitet
  • Ansvara för de avtal KI har inom de centrala webbplattformarna.

Om du vill ha hjälp med något praktiskt kring din egen webbsida, vänd dig i första hand till huvudredaktören på din institution.

Du kan alltid skicka alla typer av frågor om webb till webb@ki.se så slussar vi dig vidare.

Utbildning

  • Fil mag Stockholms universitet 1998
  • Poppius journalistutbildning
  • Berghs School of Communication
Loading bibliometrics...