Jan Östergren, foto: Stefan Zimmerman.

Jan Östergren

Anknuten till Forskning

Om mig

Jan Östergren är professor emeritus i medicin. Hans forskning handlar framför allt om angiologi, det vill säga vaskulär medicin och hypertoni/högt blodtryck.