Om mig

Jan Bolinder föddes 1952 i Västerås, tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1977 och disputerade där 1983. Samma år blev han specialist i allmän internmedicin och 1992 även i endokrinologi och diabetologi.

Åren 1983-85 innehade han en MFR/VR-finansierad forskartjänst på heltid och 1998-2004 på halvtid i klinisk diabetesforskning. Han blev 1985 docent vid Karolinska Institutet, och 1988 först biträdande överläkare därefter 1993 överläkare vid Centrum för metabolism och endokrinologi, Huddinge Universitetssjukhus.

Åren 1995-2003 var han sektionschef och områdesansvarig för diabetesvården vid kliniken, 2003 även tf verksamhetschef. Han är sedan 2004 prefekt vid institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Forskningsbeskrivning

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar där framförallt den dramatiska ökningen av typ 2-diabetes, så kallad åldersdiabetes, utgör ett globalt hot mot folkhälsan.

Med mikrodialysteknik studerar forskargruppen hur frisättningen av fettsyror regleras i fettväv och muskelvävnad, och vilken betydelse detta har för utvecklingen av insulinresistens och typ 2-diabetes.

I olika samarbetsprojekt och kliniska studier studeras diabetesterapier och tekniker för kontinuerlig glukosmätning. Förekomst av diabetes och diabeteskomplikationer studeras av Diabetes Incidence Study in Sweden (DISS).

Akademiska priser och utmärkelser

Jan Bolinder utnämndes den 15 februari 2005 till professor i diabetesforskning vid Karolinska Institutet förenat med anställning som överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.