J. Linnea Luckhaus

Jamie Linnea Luckhaus

Forskningsassistent

Om mig

Känd som Linnéa, jag är forskningsassistent vid forskargruppen Clinical ManagementMedical Management Centrum, där jag arbetar främst med kvalitativa forskningsmetoder. En stor del av mitt arbete är inom forskarprogrammet "Patient i Förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård" (PIF).

Examenerad i folkhälsovetenskap (MPH) på Lunds Universitet med tidigare utbildning från USA och Österrike, och har arbetet utomlands så har jag en internationell och interdiciplinär bakgrund som har gett mig en unik nyfikenhet och ett starkt intresse för vårdpolitik och management.

 

Forskningsbeskrivning

2021: 

Pågående forskningsområden:

  • Partnerskapsforskning
  • Patientinnovationer
  • NASSS-CAT framework för förståelse av patient innovationer inom sjukvårdenik
  • Egenmonitorering och hemmamonitorering
  • Immunity to change

2020: 

Szpilman D, Palacios-Aguilar J, Barcala-Furelos R, Baker S, Dunne C, Peden AE, Brander R, Claesson A, Avramidis S, Leavy J, Luckhaus JL, Manino LA, Marques O, Nyitrai NJ, Pascual-Gomez LM, Springer L, Stanley TJ, Venema AM, Queiroga AC. Drowning and aquatic injuries dictionary. Resuscitation Plus. Volume 5, March 2021, 100072. https://doi.org/10.1016/j.resplu.2020.100072  

2019: 

Masteruppsats: “Learning to swim is like learning Swedish”: A Grounded Theory study of  immigrant swim teacher’s conceptualization of swimming ability and their strategies used for  newly immigrated families. Lund University. 2019. Supervisor: Maria Emmelin. http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8990244  

Som del av min examensarbete undersökte jag strategier och barriärer kring att nå simkunnighet bland nyanlända barn och familjer, vilket byggde på ett Svenska Livräddningssällskapet projekt. Jag genomförde forskningsintervjuer och analyserade datan med en grounded theory metodik. 

Utbildning

Masterprogram i folkhälsovetenskap (MPH) | 120 timmar | Lunds Universitet (2017-2019) 

Bachelor of Arts in International and Global Affairs and Development, and German Studies. English minor | University of North Carolina Greensboro, USA | GPA 3.88/4.0 Magna Cum Laude (2012-2016) 

Utbytessemester | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Österike (2015) 

North Carolina Emergency Medical Technician, 228 hours (Ambulanssjukvårdare assistent)| NCOEMS USA (2017) 

Akademiska priser och utmärkelser

Delta Phi Alpha German Honors Society | Alpha Lambda Delta Honors Society | The National Society of Collegiate Scholars