Research on mitochondria and ER in skin biology and disease

Jakob Wikström

Senior forskare

Forskningsbeskrivning

Mitokondrier och endoplasmatiskt retikulum i sårläkning och sällsynta hudsjukdomar

Kroniska bensår orsakar avsevärt lidande hos äldre och konsumerar 2 % av sjukvårdsbudgeten; trots detta är sårläkningsprocessen otillräckligt förstådd och tillgängliga behandlingar idag ofta bristfälliga. Mitokondrier är cellulära organeller som producerar 90 % av energimolekylen ATP vilken är nödvändig för de flesta biologiska reaktioner inklusive de som behövs för sårläkning. För att producera ATP konsumerar mitokondrierna 90 % av kroppens syrgas. Eftersom sårläkning kräver mycket energi och de flesta sår har låga syrenivåer studerar vi mitokondriernas roll i sårläkning. Vidare undersöker även de ärftliga sällsynta hudjukdomarna Dariers och Hailey-Hailey´s – kontakta gärna Dr Jakob Wikström om du önskar delta i klinisk forskning.

 

Akademiska priser och utmärkelser

2016 - G.B. Morgagni pris i diabetesforkning (Universitetet i Padova Italien)