Om mig

Docent  I  Forskningsledare  I  Hjärtspecialist

Tel: 070-4133442

E-post: jacob.hollenberg@ki.se

Forskningsbeskrivning

Som huvudansvarig forskningsledare vid Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet ansvarar jag för flera kliniska studier som syftar till att förbättra omhändertagandet av hjärtstoppspatienter. Sedan 15 års tid har vår forskningsgrupp studerat nya metoder och data kring patienter som drabbas av hjärtstopp och 11 juni 2015 har en del av våra tidigare data att publicerats i två separata artiklar i New England Journal of Medicine.

Vårt forskningsprogram består av ett 15-tal omfattande projekt som inbegriper hela behandlingskedjan från hemmet till ambulansen och vidare till sjukhuset akut- och intensivvårdsavdelningar. 5 av dessa projekt är prospektiva randomiserade prövningar som vi leder och som innefattar flera nationella och internationella centra.

Hjärtstopp utanför sjukhus drabbar 10 000 svenskar årligen. Idag räddas endast 1 av 10 till livet. Det övergripande syftet med vår forskning är att få fler att överleva.

 

Vid sidan av min roll som forskare arbetar jag som Hjärtläkare på Södersjukhuset och som ordförande för Svenska HLR-rådets arbetsgrupp för defbrillering i samhället. Jag är även ordförande och medicinskt ansvarig för Sveriges Hjärtstartarregister.

 

 

Loading bibliometrics...