Dr Jack Valentin FInstP HonFSRP

Jack Valentin

Anknuten till Forskning

Om mig

Jack Valentin: Anknuten forskare vid institutionen för onkologi-patologi. Docent, f d vetenskaplig sekreterare i Internationella strålskyddskommissionen (ICRP).

  • Född 1944, docent i genetik och strålskyddsexpert.
  • Medverkar i Socialstyrelsens Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN; SREMC) som är en beredskapsfunktion vid Centrum för strålningsmedicin.
  • Medlem i Socialstyrelsens medicinska expertgrupp för radiologiska och nukleära händelser (RN-MeG).
  • Hedersledamot i det brittiska strålskyddssällskapet (Society for Radiological Protection, SRP).

 

Forskningsbeskrivning

Jack Valentin sysslar vid Centrum för strålningsmedicin främst med att bevaka händelser och forskning rörande strålning i omvärlden. Han är huvudansvarig för KcRN:s webbplats för strålnings-information, Swedish Radiation Emergency Medicine Centre. Han har senast arbetat med etiska avvägningar i strålskydd samt hälso- och miljöfrågor vid slutförvaring av använt kärnbränsle. Han deltar i det Internationella atomenergiorganets (IAEA) utredning av Fukushimaolyckan.