""

Izabela Lewalski

Kommunikatör

Internkonsult med uppdrag för Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) och centrumbildningen AIMES.

Om mig

Jag är kommunikatör i KI:s kommunikatörspool och delar min tid som internkonsult mellan följande uppdrag:

Du som är medarbetare på KBH eller AIMES är välkommen att kontakta mig i frågor rörande kommunikation. Jag kan exempelvis hjälpa dig med: 

  • kommunikation i sociala mediekanaler
  • intern- och extern kommunikation
  • uppdatering/utveckling av webbsidor
  • publicering av nyheter
  • översyn av texter

Om du vill anlita en konsult i kommunikatörspoolen för hjälp med kommunikation, mejla till kommunikatorspoolen@ki.se.

Utbildning

  • Fil kand Kulturvetarlinjen
  • Poppius journalistskola
  • IHM Business School
  • Berghs School of Communication
  • Engelska