Skip to main content
Profile image of Isabelle von Saenger

Isabelle Von Saenger

Forskningsassistent

Om mig

Isabelle von Saenger är forskningsassistent i den socialgerontologiska gruppen vid Aging Research Center, NVS. Hon har en masterexamen i folkhälsovetenskap från Stockholms Universitet med fokus på ojämlikhet i hälsa samt en filosofi kandidatexamen i sociologi från Stockholms Universitet. Initierat och drivit samverkansprojekt mellan ARC och Fotoskolan STHLM som våren 2020 resulterade i fotoutställningen Vem är "äldre" i Sverige idag? 

Forskningsbeskrivning

Masteruppsatsen undersökte skillnad i hälsa bland Stockholms skolungdomar utifrån uppfattat lärarstöd med fokus på om skolans sociodemografiska profil samt elevernas kön spelade roll för en ev. skillnad.

Kandidatuppsatsen undersökte skillnad i hälsa bland inrikes- och utrikesfödda i Sverige med fokus på socioekonomiska faktorer, sociala nätverk och familjeförhållanden.

 

Publikationer; Nilsen C, Agahi N, Von Saenger I, Österman J, Hedberg Rundgren Å och Lennartsson C. (2019). HUR MÅR STOCKHOLMARNA EFTER 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002—2018. Rapport 2019:3. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Kjellström, J., Holmin von Saenger, I., Jarl, E. L., & Modin, B. (2018). Technical report for the Teacher Survey with linkage to the Stockholm School Survey. Stockholm University. 

 

Pedagogiska meriter

Utbildat och utbildar läkarstuderande på KI samt vårdpersonal i patientbemötande, bemötande av deras familjer och etiska dilemman. Föreläst och varit seminarieledare i utbildningssammanhang både i och utanför KI. 

Loading bibliometrics...