Skip to main content

Isabelle Von Saenger

Forskningsassistent

Om mig

Isabelle von Saenger är forskningsassistent i den socialgerontologiska gruppen vid Aging Research Center, NVS. Hon har en masterexamen i folkhälsovetenskap från Stockholms Universitet med fokus på ojämlikhet i hälsa samt en filosofi kandidatexamen i sociologi från Stockholms Universitet.  

Forskningsbeskrivning

Masteruppsatsen undersökte skillnad i hälsa bland Stockholms skolungdomar utifrån uppfattat lärarstöd med fokus på om skolans sociodemografiska profil samt elevernas kön spelade roll för en ev. skillnad. Kandidatuppsatsen undersökte skillnad i hälsa bland inrikes- och utrikesfödda i Sverige med fokus på socioekonomiska faktorer, sociala nätverk och familjeförhållanden.

Pedagogiska meriter

Utbildat och utbildar läkarstuderande samt vårdpersonal i patientbemötande, bemötande av deras familjer och etiska dilemman. 

Loading bibliometrics...