.

Isak Keisu

Ekonomiadministratör

Om mig

Jag är ekonomiadministratör för samtliga avdelningar på Institutionen för klinisk neurovetenskap. Till mig kan du vända dig med frågor som rör: fakturafrågor, utbildning i Agresso web, Etikprövningar, Reseräkningar/utlägg/försökspersoner, Behörigheter till BCD Travel.

För ekonomifrågor, vänligen kontakta oss via ekonomi@cns.ki eller besök oss på administrationen i Widerströmska huset, plan 5.