Om mig

Jag är doktorand på Karolinska Institutet och del av den socialgerontologiska gruppen vid Aging Research Center (ARC). Jag har en masterexamen i folkhälsovetenskap med fokus på ojämlikhet i hälsa från Stockholms Universitet (f.d. CHESS) samt en filosofi kandidatexamen i sociologi från Stockholms Universitet.

Huvudsakliga syftet med mitt doktorandarbete är att öka vår kunskap och förståelse för familjens roll som givare av omsorg och ekonomiskt stöd och hur dessa transfereringar påverkar köns- och socioekonomiska ojämlikheter inom och mellan generationer.

Jag är ansluten till den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa - SWEAH.

Forskningsbeskrivning

Masteruppsatsen undersökte skillnad i hälsa bland Stockholms skolungdomar utifrån uppfattat lärarstöd med fokus på om skolans sociodemografiska profil samt elevernas kön spelade roll för en ev. skillnad.

Kandidatuppsatsen undersökte skillnad i hälsa bland inrikes- och utrikesfödda i Sverige med fokus på socioekonomiska faktorer, sociala nätverk och familjeförhållanden.

 

Publikationer;

Impact of the COVID-19 pandemic on Swedish adults aged 77 years and older: Age differences in lifestyle changes. Augustsson, E., von Saenger, I., Agahi, N., Kåreholt, I., Ericsson, M. Scandinavian Journal of Public Health. (2023). 

Will your child take care of you in your old age? Unequal caregiving received by older parents from adult children in Sweden.
von Saenger, I., Dahlberg, L., Augustsson, E. et al. Eur J Ageing 20, 8 (2023). 

HUR MÅR STOCKHOLMARNA EFTER 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002—2018.
Nilsen C, Agahi N, von Saenger I, Österman J, Hedberg Rundgren Å och Lennartsson C. (2019). Rapport 2019:3. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Technical report for the Teacher Survey with linkage to the Stockholm School Survey.
Kjellström, J., Holmin von Saenger, I., Jarl, E. L., & Modin, B. (2018). Stockholm University. 

 

Pedagogiska meriter

Pedagogiska meriter inkluderar handledning och mentorskap av master studenter. Utbildning av läkarstuderande och vårdpersonal på KI i patient- och familjebemötande ur etiska perspektiv. Föreläst och varit seminarieledare i utbildningssammanhang både i och utanför KI. 

Initierat och drivit samverkansprojekt mellan ARC och Fotoskolan STHLM som våren 2020 resulterade i en kort dokumentärfilm och fotoutställningen Vem är "äldre" i Sverige idag? Who is considered “old” today? – ARC (ki-su-arc.se)

Dessutom studentrepresentant i gruppen som utarbetat KI's nya pedagogiska plan utifrån Strategi 2030.