Om mig

Jag är doktorand på Karolinska Institutet och del av den socialgerontologiska gruppen vid Aging Research Center (ARC). Jag har en masterexamen i folkhälsovetenskap med fokus på ojämlikhet i hälsa från Stockholms Universitet (f.d. CHESS) samt en filosofi kandidatexamen i sociologi från Stockholms Universitet.

Huvudsakliga syftet med mitt doktorandarbete är att öka vår kunskap och förståelse för familjens roll som givare av ekonomiskt stöd och omsorg under ett livsloppsperspektiv samt hur dessa transfereringar påverkar köns- och socioekonomiska ojämlikheter inom och mellan generationer.

Jag är ansluten till den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa - SWEAH.

Forskningsbeskrivning

Masteruppsatsen undersökte skillnad i hälsa bland Stockholms skolungdomar utifrån uppfattat lärarstöd med fokus på om skolans sociodemografiska profil samt elevernas kön spelade roll för en ev. skillnad.

Kandidatuppsatsen undersökte skillnad i hälsa bland inrikes- och utrikesfödda i Sverige med fokus på socioekonomiska faktorer, sociala nätverk och familjeförhållanden.

 

Publikationer; Nilsen C, Agahi N, Von Saenger I, Österman J, Hedberg Rundgren Å och Lennartsson C. (2019). HUR MÅR STOCKHOLMARNA EFTER 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002—2018. Rapport 2019:3. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Kjellström, J., Holmin von Saenger, I., Jarl, E. L., & Modin, B. (2018). Technical report for the Teacher Survey with linkage to the Stockholm School Survey. Stockholm University. 

 

Pedagogiska meriter

Utbildat och utbildar läkarstuderande på KI samt vårdpersonal i patientbemötande, bemötande av deras familjer och etiska dilemman. Föreläst och varit seminarieledare i utbildningssammanhang både i och utanför KI. 

Initierat och drivit samverkansprojekt mellan ARC och Fotoskolan STHLM som våren 2020 resulterade i en kort dokumentärfilm och fotoutställningen Vem är "äldre" i Sverige idag? Who is considered “old” today? – ARC (ki-su-arc.se)

Mentor for master student på Stockholms Universitet under 2020/21.