Ioannis Parodis

Ioannis Parodis

Adjungerad adjunkt

MD PhD | Överläkare och docent i reumatologi
Forskningsområde: klinisk och translationell forskning inom inflammation och autoimmunitet

Om mig

Jag studerade medicin vid Nationella and Kapodistrianska Universitet i Aten, Grekland, och tog examen år 2006. Jag har ett intresse för B-cellsbiologi och nya behandlingar för systemisk lupus erythematosus och lupusnefrit. I februari 2017 försvarade jag min doktorsavhandling med titeln "Systemic lupus erythematosus: biomarkers and biologics", som jag genomförde vid Avdelningen för reumatologi, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. Min forskning har fokuserat på att identifiera biomarkörer och kalibrera prediktionsmodeller för diagnostik, kliniska och immunologiska svar på terapier samt långtidsprognos vid systemisk lupus erythematosus och lupusnefrit.

För närvarande tjänstgör jag som överläkare i reumatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Sverige, Studierektor för det valbara programmet vid KI:s läkarutbildning och kursansvarig för kursen Klinisk medicin 2 för läkarstudenter under termin 6. Utöver kliniskt arbete och undervisning bedriver jag klinisk och translationell forskning inom inflammation och autoimmunitet, med fokus på systemisk lupus erythematosus, vid Center för molekylärmedicin i Stockholm, Sverige.

Forskningsbeskrivning

Målet med vår forskning är att bidra till bättre uppföljning och omhändertagande för personer som lever med systemisk lupus erythematosus. Vi fokuserar på att identifiera biomarkörer som återspeglar aktivitet och förutspår skov, svar eller icke-svar på terapi, särskilt B-cellriktade biologiska läkemedel, samt långtidsutfall. Vi lägger vikt vid patientrapporterad hälsoupplevelse och patientmedverkan i medicinsk vård.

Slutligen har vi projekt inom medicinsk pedagogik och arbetar för närvarande med utvecklingen av en ny modalitet för virtuella patienter, i syfte att förbättra studenters förmåga att resonera kliniskt och skapa förutsättningar för interprofessionellt lärande.

Pedagogiska meriter

Disputerade doktorander

Huvudhandledare för:

 • Shahrzad Kia Komujuni (Karolinska Institutet)

 

Doktorander

Huvudhandledare för:

 • Alvaro Gomez Gonzalez (Karolinska Institutet)
 • Julius Lindblom (Karolinska Institutet)
 • Alexander Borg (Karolinska Institutet)
 • Sandra Jägerback (Karolinska Institutet) 

Bihandledare för:

 • Tomas Walhelm (Linköping University)
 • Kinza Degerlund Maldi (Karolinska Institutet)

Utbildning

Docent i reumatologi: December 2021

Specialistläkare (reumatologi): November 2012, Karolinska Universitetssjukhuset 

Läkarlegitimation: 14 augusti 2006

Läkarexamen: 2 august 2006, Nationella och Kapodistrianska universitetet i Aten, Grekland

Doktorandutbildning: 2013–2017

 • Försvar: 17 februari 2017
 • Titel: Systemic lupus erythematosus: Biomarkers and biologics
 • Lärosäte: Karolinska Institutet
 • Huvudhandledare: Professor Iva Gunnarsson

Postdoktoral utbildning

 • 2021/2022 Region Stockholm/KI-samverkan - Klinisk postdoktor: “Tailoring patient selection for biological therapy, and optimising surveillance and treatment outcome in systemic lupus erythematosus”
 • 2019 Université catholique de Louvain (Brussels): “Repeat kidney biopsy in lupus nephritis”; Värd/handledare: Professor Frédéric Houssiau

Akademiska priser och utmärkelser

 • 2020 Amgen och Svensk Reumatologisk Förening (stipendium)
 • 2019 Eli Lilly och Svensk Reumatologisk Förening (stipendium)
 • 2019 Pedagogiskt pris för bästa handledarinsats under kursen Klinisk medicin, MedS, KI
 • 2019 European Lupus Society Training Bursary
 • 2018 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism (ACR/EULAR) Exchange programme
 • 2014 Pedagogiskt pris för bästa handledarinsats under kursen Klinisk medicin, MedS, KI
 • 2007 Pris för bästa poster: 13th national scientific meeting for med stud and young physicians, Grekland