Portrait photo

Ioanna Markaki

Anknuten till Forskning

Neurolog med särskilt intresse i klinisk forskning om Parkinsons sjukdom och Cerebrovaskulära sjukdomar. Utbildningsråd vid Academic Specialist Center ii samrbete med KI.

Om mig

Jag är neurolog med särskilt intresse i Rörelserubbningar, i synnerhet Parkinsons sjukdom, och i klinisk forskning. Jag är stolt medlem i Parkinson-gruppen vid Centrum för Neurologi, Akademiskt Specialistcentrum vid Torsplan, där vi samarbetar med många olika hälsoprofessioner för att erbjuda högspecialiserad, team-baserad vård. Flera klinsika studier pågår vid vår klinik och patienterna har möjligheten att delta i olika forskningsprojekt. 

Forskningsbeskrivning

I min forskning undersöker jag kopplingen mellan sockerkontroll, diabetes och Parkinsons sjukdom (PS). Mina projekt syftar på att studera effekten av sockerkontrollrubbningar på sjukdomsprogression och förlopp av motoriska och icke-motoriska symptom vid PS, att identifiera markörer som kan användas i at definiera patientsubgrupper med behandlingsbara sjukdomsmekanismer relaterade till diabetes, och att testa hypotesen att diabetesläkemedel kan förbättra sjukdomsförlopp vid PS. 

Pedagogiska meriter

Jag är utbildningsråd vid Akademiskt Specialistcentrum där jag representerar Centrum för Neurologi (CfN), i samarbetet om utbildning och lärande, mellan SLSO och KI och är amanuens för läkarstudenter vid CfN. 

Jag är bihandledare för flera doktorander och en postdoktor, och har handlett flera Erasmus studenter och kandidater i sina examensarbeten.

Utbildning

2007    Läkarexamen, Kreta Universitet

2013 Ph.D., Karolinska Institutet, avhandling: Molecular and clinical markers in ischaemic cerebrovascular disease, huvudhandledare: Christina Sjöstrand

2014    Nationell specialistexamen i Neurologi

 

Pedagogisk utbildning 

  • Introductory Doctoral Supervision course (1.5 hp), KI, 2018.
  • Pedagogy for doctoral supervisors (3 hp), KI, 2018.
  • Teaching and learning in higher education (7.5 hp), KI, 2019
  • Summative Assessment (3 hp), KI, 2021

Akademiska priser och utmärkelser

2021- 2023 Member of the Scientific Evaluation Committee in the Clinical Outcome Assessment Program of Movement Disorders Society

2018- Representative of Center for Neurology in the KI-Stockholm County Council collaboration for education and training (Utbildningsråd); Director of medical students in ASC.