Inna Osadtjaja

Studievägledare

Om mig

Jag arbetar som programstudievägledare för studenter på arbetsterapeutprogrammet och fristående kurser, som ges på sectionen för arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad vid NVS.

I min roll som studievägledare ingår bland annat att:

  • Ge vägledning i utbildningen och studierna
  • Ge information om innehållet i utbildningen samt information om behörighetskrav
  • Handlägga frågor om studieuppehåll och återupptagande av studier, studiesociala frågor med mera
  • Följa upp studieresultat och vid behov erbjuda studenter övergripande hjälp med studieplanering
  • Utfärda intyg på begäran
  • Erbjuda kompetens i de regelverk som finns både i form av lag, förordningar och lokala regelverk och riktlinjer

Jag arbetar i Campus Flemingsberg. 

Utbildningskansliet, D2 Alfred Nobels Allé 23| 141 83 Huddinge

08-52486387| inna.osadtjaja@ki.se. Jag nås säkrast via mail, då jag arbetar deltid. 

Loading bibliometrics...