Om mig

Jag arbetar som programstudievägledare för studenter på arbetsterapeutprogrammet samt för fristående kurser, som ges på sektionen för arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad vid NVS.

I min roll som studievägledare ingår bland annat att:

  • Ge vägledning i utbildning och studier
  • Ge information om innehåll i utbildningen samt information om behörighetsvillkor
  • Handlägga frågor om bland annat studieuppehåll, studiesociala frågor, med mera
  • Följa upp studieresultat och vid behov erbjuda studenter hjälp med övergripande studieplanering
  • Utfärda intyg på begäran
  • Erbjuda kompetens i de regelverk som finns i form av lag, förordningar samt lokala regelverk och riktlinjer

Jag arbetar vid Campus Flemingsberg. 

Utbildningskansliet, D2 Alfred Nobels Allé 23| 141 83 Huddinge

08-52486387| inna.osadtjaja@ki.se. Jag nås säkrast via mail, då jag arbetar deltid.