Om mig

Jag blev legitimerad fysioterapeut 1993 och har arbetat kliniskt på Spinalis mottagningen inom ryggmärgsskaderehabilitering sedan år 2000. Sedan december 2022 arbetar jag på en poliklinik med endast specialist fysipoterapeuter där jag träffar neurologiska patienter. Under de sista 10 åren har jag varit involverad med att starta upp ryggmärgsskadevård i Botswana, Namibia och nu senast på ett sjukhus i Indien. Jag disputerade 2016 vid KI med en avhandling om personer med ryggmärgsskadade i Botswana. Sedan 2017 är jag även anställd på Stiftelsen Spinalis som internationell koordinator.

Forskningsbeskrivning

Jag deltar i nuläget i utvecklingsarbete angående ryggmärgsskaderelaterad skulderproblematik. Forskningsmässigt har jag handlett två magisterstudenter och är involverad i ett kliniknära forskningsprojekt på Spinalismottagningen avseende skulderhälsa inom ryggmärgsskadepopulationen.

Pedagogiska meriter

Jag är deltidsanställd som adjunkt på KI och involverad främst på grundutbildningen och den komplettande utbildningen. Föreläser på KI om ryggmärgsskada på grundutbildningen, SKUFF och på den fristående kursen Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder. Jag är även anställd på Pravara Universitetsjukhuset i Indien där jag undervisar och har startat en specilialistavdelning för ryggmärgsskaderehabilitering.