Om mig

Jag blev legitimerad fysioterapeut 1993 och arbetar kliniskt på Spinalis mottagningen/Aleris Rehab station inom ryggmärgsskaderehabilitering sedan år 2000. Under de sista 10 åren har jag varit involverad med att starta upp ryggmärgsskadevård i Botswana, Namibia och nu senast på ett sjukhus i Indien. Jag disputerade 2016 vid KI med en avhandling om personer med ryggmärgsskadade i Botswana. Sedan 2017 är jag även anställd på Stiftelsen Spinalis som internationell koordinator.

Forskningsbeskrivning

Jag deltar i nuläget i utvecklingsarbete angående ryggmärgsskaderelaterad skulderproblematik. Forskningsmässigt handleder jag två magisterstudenter och är involverad i ett kliniknära forskningsprojekt på mottagningen.

Pedagogiska meriter

Jag föreläser på KI om ryggmärgsskada på Fysioterapi utbildningen och på den fristående kursen Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder. Har även deltagit i CBR-kursen på KI de sista åren.