Skip to main content

Om mig

Docent i gerodonti, äldretandvård.  Jag är legitimerad tandläkare, utbildad vid KI 1978 och forskarutbildad 2002 vid Sahlgrenska akademin med avhandlingen Oral care in nursing, ett arbete i gränslandet odontologi/omvårdnad med en kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser. Innan disputationen var jag anställd både i Stockholms läns landsting och landstinget Västmanland som sjukhustandläkare med fokus på äldre. Jag var med i uppbyggnaden av det särskilda tandvårdsstödet för gravt och långvarigt omvårdnadsberoende i Västmanland och bedrev tandvård både på klinik och via hembesök. De sista åren hade arbetet en oralmedicinsk inriktning som anställd på käkkirurgiska kliniken i Västerås. Efter min forskarutbildning kombinerades kliniken med deltid som postdoc på Centrum för klinisk forskning; en filial till Uppsala universitet, i Västerås. Innan jag kom till institutionen för odontologi, vikarierade jag också som lektor på Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola med särskilt ansvar för magisteruppsatser. Idag är jag ämnesföreträdare för gerodonti, chef för enheten för gerodonti och kursansvarig för undervisningen i gerodonti  på tandläkarprogrammet och tandhygienistprogrammets påbyggnadsår. Institutionen för odontologi är den enda institutionen i Sverige som har en särskild kurs i gerodonti med examinationskrav. Jag ansvarar också for introduktionskursen Människa och samhälle för de nyantagna studenterna på både tandläkar- och tandhygienistprogrammen. Jag har handlett många magister- och masterarbeten och har tre pågående doktorander, i samarbete med olika landsting och Akademiskt primärvårdscentrum. Forskningsarbetet har hittills resulterat i drygt 30 vetenskapliga publikationer. Förutom detta har jag haft flera uppdrag inom och utanför institutionen, är sedan många år ordförande i Riksföreningen för åldrandeforskning, RÅF och anlitas fortlöpande som reviewer av vetenskapliga artiklar samt förläsare i olika sammanhang.För närvarande har jag 40% forskningstid inom Akademiskt centrum för äldretandvård, ACT.

Forskningsbeskrivning

Jag hade inte någon tanke på att bli forskare men började tidigt intressera mig för det helt nödvändiga samarbetet med den tredje parten rörande patienter med olika funktionshinder och nedsatt beslutsförmåga. Jag såg att munnens hälsa inte kunde frikopplas från patienternas allmänna hälsotillstånd och livssituation. Skulle vi lyckas med det arbete som vi bedrev i vårt tandvårdsteam, måste vi dra in även andra professioner. En förfrågan från sjuksköterskeutbildningen i Västerås om handledningshjälp satte en snöboll i rullning. Fler  blev intresserade och så småningom fann jag mig registrerad som distansdoktorand vid Sahlgrenska med anknytning även till Nordiska hälsovårdshögskolan. Ett brett kontaktnät kunde byggas som jag har stor glädje av. Som landets enda  ämnesföreträdare i gerodonti, har jag svårt att bara följa ett eller två forskningsspår utan försöker istället hitta gemensamma nämnare. Det mesta i forskningen rörande gerodonti, handlar om sambandet allmän och oral hälsa samt interaktionen mellan olika aktörer i hälso- och sjukvårdssystemet. Detta speglar sig också i de flesta av mina publikationer.

Akademiska priser och utmärkelser

2011 Sveriges Tandläkarförbunds pris för tandhälsofrämjande insatser       

Loading bibliometrics...