Ingvar Rosendahl

Ingvar Rosendahl

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är statistiker och disputerad den 15 september 2005 inom epidemiologi med avhandlingen "Modeling Individual Behavioral Changes: The Case of Tobacco Uptake In a Cohort of School Children".

Forskningsbeskrivning

Min forskning och dagliga verksamhet är inom beroendeområdet med speciellt fokus under de senaste tio åren på problemspelande.