Om mig

Som handläggare för forskarutbildningen på LIME jobbar jag med hela processen kring forskarutbildning från antagning till examen (licentiat eller doktorsexamen). I det ingår bla ansökningar om etablering av ny doktorandplats för huvudhandledare, grundläggande behörighet för forskarstudier, antagning till forskarutbildning, handläggning av ny ISP (individuell studieplan), årlig uppföljning av ISP, ansökningar om halvtid, ansökningar om tillgodoräknanden och inrapportering av poäng för seminarier/konferenser/undervisning/forskningsvistelse, ärenden ang  handledarkonstellationer, ansökningar om disputation eller licentiat, regelbundna avstämningsmöten med doktorand tillsammans med studierektor , administrerar och deltar i Doktorandrådets möten, deltar i Forskarutbildningsnämndens möten, deltar i KIs centrala möten kring forskarutbildning.

För frågor kring forskarutbildningskurser - kontakta administratör angiven i kurskatalogen.

Jag jobbar deltid, nås säkrast via epost.