Portrait of Inger Wårdh

Inger Wårdh

Lektor/övertandläkare

Specialist i orofacial medicin och docent i gerodonti

Om mig

Docent i gerodonti, äldretandvård och specialist i orofacial medicin Jag utbildade mig till tandläkare vid KI 1978 och disputerade 2002 vid Sahlgrenska akademin med avhandlingen Oral care in nursing, ett arbete i gränslandet odontologi/omvårdnad med en kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser. Innan disputationen var jag anställd både i Stockholms läns landsting och region Västmanland som sjukhustandläkare med fokus på äldre. Jag var med i uppbyggnaden av det särskilda tandvårdsstödet för gravt och långvarigt omsorgsberoende i Västmanland och bedrev tandvård både på klinik och via hembesök. De sista åren hade arbetet en oralmedicinsk inriktning som anställd på käkkirurgiska kliniken i Västerås. Efter min forskarutbildning kombinerades kliniken med deltid som postdoc på Centrum för klinisk forskning; en filial till Uppsala universitet, i Västerås. Innan jag kom till institutionen för odontologi, vikarierade jag också som lektor på Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola med särskilt ansvar för masteruppsatser.

Forskningsarbetet har hittills resulterat i drygt 50 vetenskapliga publikationer. Förutom detta har jag flera uppdrag inom och utanför institutionen och som förläsare i olika sammanhang. Jag är vice ordförande i svensk förening för orofacial medicin, SOM, medlem av Tandläkarförbundets etikkommitté och under år 2023 president i European College of Geriatric dentistry, ECG.

Forskningsbeskrivning

Jag hade inte någon tanke på att bli forskare men började tidigt intressera mig för det helt nödvändiga samarbetet med den tredje parten rörande patienter med olika funktionshinder och nedsatt beslutsförmåga. Jag såg att munnens hälsa inte kunde frikopplas från patienternas allmänna hälsotillstånd och livssituation. Skulle vi lyckas med det arbete som vi bedrev i vårt tandvårdsteam, måste vi dra in även andra professioner. En förfrågan från sjuksköterskeutbildningen i Västerås om handledningshjälp satte en snöboll i rullning. Fler  blev intresserade och så småningom fann jag mig registrerad som distansdoktorand vid Sahlgrenska med anknytning även till Nordiska hälsovårdshögskolan. Ett brett kontaktnät kunde byggas som jag har stor glädje av. Som landets enda  ämnesföreträdare i gerodonti, har jag svårt att bara följa ett eller två forskningsspår utan försöker istället hitta gemensamma nämnare. Det mesta i forskningen rörande gerodonti, handlar om sambandet allmän och oral hälsa samt interaktionen mellan olika aktörer i hälso- och sjukvårdssystemet. Detta speglar sig också i de flesta av mina publikationer.

Mer information finns på den engelskspråkiga sidan https://ki.se/en/dentmed/oral-health-in-old-age

Pedagogiska meriter

Institutionen för odontologi var den enda institutionen i Sverige som gav en särskild kurs i gerodonti med examinationskrav. Idag är ämnet integrerat i specialiteten Orofacial medicin.Jag har handlett många magister- och masterarbeten och fem doktorander, tre som huvudhandledare. Nu har jag två pågående doktorander, finansierade av Kamprads stiftelse och Dalarna, Gävleborgs och Östergötlands regioner.

Utbildning

 

  • 1972: Naturvetenskaplig linje, treårigt gymnasium, Nils Ericson-skolan, Trollhättan
  • 1978: Tandläkarlegitimation (D.D.S) Karolinska Institutet.
  • 2002: Odontologisk doktorsgrad (Ph.D.), Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  • 2009: Docent i Gerodonti, Karolinska institutet
  • 2019: Specialistkompetens i Orofacial Medicine.

 

 

 

Akademiska priser och utmärkelser

  • 2011 Sveriges Tandläkarförbunds pris för tandhälsofrämjande insatser