Coordinator KI EIT Health

Inger Lundqvist

Annan grund

Coordinator KI EIT Health

Om mig

EIT Health

EIT Health är ett europeiskt nätverk där akademi, industri och publika aktörer arbetar tillsammans för att möte de utmaningar den demografiska förändringen medför.

Ansvarsområde

Tillsammans med KI:s forskare tar vi operativa och strategiska initiativ till nya projekt inom utbildning, innovation och affärsutveckling till nytta för hälso- och sjukvården.