Om mig

Min forskning är främst fokuserad på att identifiera faktorer av betydelse för förbättrad vård av personer med allergisk sjukdom, med ett särskilt fokus på svår sjukdom och övergången från barndom till vuxen ålder. En styrka med forskningen är möjligheten att kombinera kvantitativa metoder, baserade på avancerade statistiska analyser, med  kvalitativa metoder. Forskningen utförs i en tvärvetenskaplig miljö med en blandning av forskare, doktorander och postdoktorander från olika forskningsområden och kliniskt aktiva vårdpersonal.

Vänligen gå in på den engelska websidan för ytterligare information om min forskning och min forskargrupp: https://ki.se/en/people/ingkul

 

 

 

Utbildning

Inger Kull är sedan flera år kursansvarig för olika kurser inom omvårdnad vid astma, allergi och KOL för sjuksköterskor, 15 hp. Kurserna ges som friståendekursen på avancerad nivå på Karolinska Institutet. Hon är också kursansvarig för valbar kurs på T5 sjuksköterskeprogrammet inom omvårdnad med fokus på allmän pediatrik och familjebaserad omvårdnad. 

En ny uppdragskurs kommer att starta HT 22, Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård, 15 hp. Kursens övergripande mål är att studenten ska erhålla fördjupade kunskaper inom pediatrisk omvårdnad, från neonatalperioden till ungdomsåren, samt kunna bedriva och leda kvalitetsutveckling inom den pediatriska sjukvården.