Om mig

Handläggare i docenturutskottet, tidigare docenturnämnden: https://medarbetare.ki.se/docentur-vid-karolinska-institutet

Jag har arbetat på KI sedan 1989 som sekreterare, med forskarutbildningsfrågor, disputationskommittén, promotions- och licentiathögtider och som rekryteringshandläggare.

Innan KI var jag på Utbildningsdepartementet i 13 år på forskningsenheten samt kulturenheten.