ida_nilsson_foto_annika-af-klerker_mindre.jpg

Ida Nilsson

Forskarassistent

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Forskningsbeskrivning

Neurobiologin vid anorexi

Forskningen i vår grupp rör ätstörningar, framför allt Anorexia Nervosa. Ätstörningar är allvarliga psykiatriska sjukdomar kännetecknade av ihållande problem med mat och ätbeteende, ofta i kombination med stark fokusering på kroppsvikt och form. För närvarande saknas effektiv farmakologisk eller annan biologiskt inriktad terapi, vilket illustreras av bland annat den höga kroniciteten (10-20 %) och mortaliteten för Anorexia Nervosa (10 %). Cirka 1:100 av unga kvinnor och 1:1000 män drabbas av Anorexia Nervosa någon gång under livet. Nästan dubbelt så många drabbas av Bulimia Nervosa. Dessutom har man beräknat att 10-20 % av alla kvinnor uppvisar onormalt ätbeteende och/eller har en komplicerad relation till mat, utan att diagnostiseras med en ätstörning. Lite är känt kring vad som orsakar dessa sjukdomar, men man har visat att de som drabbas tycks ha en ärftlig känslighet för externa stimuli som kan utlösa sjukdomen. I själva verket kan 50-80 % av bakgrunden av Anorexia Nervosa härledas till genetiska faktorer.

Problem med matintag och självsvält är centrala problem i Anorexia Nervosa. Vi förstår ej i dagsläget hur de anorektiska kropparna kan försvara undervikt under så långa perioder, och ibland t.o.m. in i döden. En stor del av vår forskning är därav fokuserad kring de mekanismer i hjärnan som kontrollerar hunger, mättnad och energibalans. De mekanismerna är centrerade till hypothalamus i hjärnan, ett område som ofta kallad centrat för aptit och mättnad. Hypotalamus tar emot hormonella signaler om kroppens energistatus, såsom cirkulerande leptin och insulin nivåer, och omvandlar denna information till ett lämpligt svar – att äta eller inte äta.

Det övergripande målet för vår grupp är att förstå de molekylära mekanismer som är involverade i hypotalamus regleringen av födointag, i synnerhet vid anorexi, detta i syfte att erbjuda nya målmolekyler som kan komma att bidra till utvecklingen av evidensbaserad klinisk praxis och främja individualiserad terapi för Anorexia Nervosa.

Utbildning

Master i Nutrition, Stockholms Universitet, 2004

Dr i Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet, 2010

Postdoktor vid Dir. Vincent Prévots lab, IMSERM U837, Lille, FR

Akademiska priser och utmärkelser

NARSAD Young Investigator 2013-2014

Svenska Lundbeck Stiftelsen, 2011

Hjärnfonden PostDoc 2011-2012

Loading bibliometrics...