Photo

Ida Mogensen

Anknuten till Forskning

Läkare/postdoktor

Om mig

Jag är legitimerad läkare och disputerade 2020 på avhandlingen "Inflammation in asthma: relation to symptomatology, exacerbations and lung function" vid Uppsala Universitet. För närvarande gör jag en postdoc på Karolinska Institutet i professor Inger Kulls forskargrupp.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad på lungfunktionsutveckling från barndom till vuxen ålder, med ett särskilt fokus på astma och inflammatoriska tillstånd i luftvägarna. I min avhandling arbetade jag framför allt med olika aspekter av astma hos vuxna så som inflammation och dess koppling till astmakontroll och sänkt lungfunktion. Därefter har fokus legat på hur lungfunktionen utvecklas under barn- och ungdomsår hos ungdomar med astma, då lungans tillväxtperiod har stor betydelse för lunghälsa senare under livet.