Ida Mälarstig

Ida Mälarstig

Doktorand

Psykolog/doktorand med fokus på att utforma och utvärdera psykologisk behandling för ungdomar med substansbruk och kriminellt beteende i institutionsvård.

Om mig

Min forskning är inriktad på hur psykologisk behandling för ungdomar med omfattande substansbruk och kriminellt beteende, oftast ungdomar involverade i kriminella nätverk, kan utformas för att vara effektiv även i institutionsvård.

I linje med min pågående forskning har jag ett starkt intresse för hur psykologisk behandling kan utvecklas mot att bli mer tillgängligt för andra utsatta grupper. Jag är styrelseledamot i Nätverket för Global psykisk hälsa, en organisation som syftar till att sprida kunskap, underlätta samarbete och förbättra Sveriges arbete inom området psykisk hälsa, lokalt och globalt.  

Innan jag påbörjade mina doktorandstudier arbetade jag på en psykiatrisk klinik för flyktingar och asylsökande, inriktad på behandling av posttraumatiskt stressyndrom med traumafokuserad KBT, särskilt Prolonged Exposure och Narrativ Exponeringsterapi. År 2021 skrev jag en rapport om tolkförmedlad psykologisk behandling av posttraumatiskt stressyndrom, i samarbete med Stockholms universitet och Centrum för psykiatriforskning vid KI, finansierat av Region Stockholm. Tidigare i min karriär har jag arbetat med psykologisk behandling av depression, ångest och sömnstörningar med hjälp av Acceptance and Commitment Therapy, med ett särskilt intresse för Relational Frame Theory.

Jag avslutade utbildningen till Specialist i klinisk psykologi och leg. psykoterapeut vid Stockholms universitet våren 2022. 

Min huvudhandledare är Sven Alfonsson. Tobias Lundgren och Hanna Sahlin vid Karolinska institutet, Centrum för psykiatriforskning, och Mårten Tyrberg vid Uppsala universitet är mina bihandledare.

 

 

 

 

Forskningsbeskrivning

Projektledare och doktorand i ett forskningsprojekt om att utvärdera och anpassa en behandling, Adolescent Community Reinforcement Approach, A-CRA, till obligatorisk institutionsvård för ungdomar med kriminellt beteende och substansbruk. Studierna i min avhandling är:

1) En randomiserad pilotstudie för att utvärdera genomförbarheten av studieprotokollet.

2) En randomiserad, kontrollerad multicenterstudie för att utvärdera behandlingseffekterna av A-CRA i obligatorisk institutionsvård.

3) Två intervjustudier för att undersöka erfarenheterna hos rådgivare och ungdomar som genomför och genomgår A-CRA i obligatorisk institutionsvård.

4) En registerstudie för att utvärdera de långsiktiga effekterna av A-CRA.

 

Publikationer:

Mälarstig, I., Tyrberg. M, Lundgren, T. & Alfonsson, S. (2023). Experiences of conducting a substance use disorder treatment, A-CRA, in compulsory institutional care for youth – The challenge of promoting openness in a closed, temporary setting, Children and Youth Services Review, Volume 148. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106850.

Mälarstig, I., Ramnerö, J., Bergström, J. (2021). Tolkförmedlad psykologisk behandling av posttraumatiskt stressyndrom. Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. 

Pedagogiska meriter

Jag har återkommande undervisningsuppdrag i PTSD, Narrativ exponeringsterapi, tolkförmedlad behandling, traumafokuserad KBT, Adolescent Community Reinforcement Approach, komplexa fall och Acceptance and Commitment therapy på Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet och för vårdpersonal. Vidare är jag bihandledare för psykologer som skriver sin specialistexamensuppsats. 

Utbildning

Specialist i psykologisk behandling och psykoterapeut, Stockholms universitet, 2018-2022.

Psykologexamen, Stockholms universitet, 2008-2013.