Ida Karlsson 2023

Ida Karlsson

Doktorand

Doktorand på enheten för intervention- och implementeringsforskning inom arbetshälsa.

Forskningsbeskrivning

Mitt dokorandprojekt utvärderar effekten av en problemlösningsbaserad intervention för en anställd population som är sjukskriven för vanliga psykiska sjukdomstillstånd. Den etiska aspekten av implementeringen av interventionen kommer undersökas och en processutvärdering kommer genomföras.

Utbildning

Kandidat: Sjuksköterska (2007-2010). Skövde högskola. 

Master: Folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi (2015-2017). Göteborgs universitet. 

Ettårig master: Epidemiologi (2017-2018). London School of Hygiene and Tropical Medicine.