Ida Karlsson 2023

Ida Karlsson

Doktorand

Doktorand på enheten för intervention- och implementeringsforskning inom arbetshälsa.

Forskningsbeskrivning

Mitt dokorandprojekt utvärderar effekten av en problemlösningsbaserad intervention med arbetsgivarinvolvering för en anställd population som är sjukskriven för vanliga psykiska sjukdomstillstånd. Huvudutfallet är en effektuvärdering där vi jämför antal sjukskrivningsdagar för interventionsgruppen och en kontrollgrupp som får sedvanlig vård. Vidare genomförs en processutvärdering där vi tittar på "fidelity", den etiska aspekten av användningen av interventionen och hindrande och möjliggörande faktorer för att delta/ge interventionen. 

Utbildning

Kandidat: Sjuksköterska (2007-2010). Skövde högskola. 

Master: Folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi (2015-2017). Göteborgs universitet. 

Ettårig master: Epidemiologi (2017-2018). London School of Hygiene and Tropical Medicine.