ida.jpg

Ida Karlsson

Doktorand

Doktorand på enheten för intervention- och implementeringsforskning inom arbetshälsa.

Forskningsbeskrivning

Mitt dokorandprojekt utvärderar effekten av en problemlösningsbaserad intervention för en anställd population som är sjukskriven för vanliga psykiska sjukdomstillstånd. Den etiska aspekten av implementeringen av interventionen kommer undersökas och en processutvärdering kommer genomföras. Interventionen ges av rehabiliteringskoordinatorer på vårdcentraler och involverar arbetsgivaren i rehabiliteringsprocessen. Registerdata och individuella semi-strukturerade intervjuer kommer användas. 

Forskningen kommer undersöka:

1) Om interventionen är mer effektiv än vanlig vård i att minska det totala antalet sjukskrivningsdagar under uppföljningen på 18 månader.

2) Om interventionen är mer effektiv än vanlig vård  i att minska korttidssjuksrivningar och återkommande sjukskrivningsperioder efter att deltagaren börjat arbeta efter en sjukskrivning.

3) Möjliggörande och hindrande faktorer för interventionen.

4) Etiska aspekter gällande interventionen och dess implementering.

Vanliga psykiska sjukdomstillstånd orsakar ett stort antal av de sjukskrivningsfall vi har i Sverige idag. Vi förväntar oss att detta projekt kommer generera värdefull information om interventionen och rehabiliteringsprocessen med perspektiv från både patienter, rehabiliteringskoordinatorer och arbetsgivare. Om interventionen visar ett positivt resultat planerar vi att implementera interventionen i större skala. 

Utbildning

Kandidat: Sjuksköterska (2007-2010). Skövde högskola. 

Master: Folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi (2015-2017). Göteborgs universitet. 

Ettårig master: Epidemiologi (2017-2018). London School of Hygiene and Tropical Medicine.  

Loading bibliometrics...