karlsson_ida_foto_gunilla_sonnebring.jpg

Ida Karlsson

Biträdande lektor

Om mig

Jag är biträdande lektor i genetisk epidemiologi inom åldrande, och intresserad av att kombinera genetiska och longitudinella metoder för att förstå komplexa sjukdomar. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar huvudsakligen på att förstå hur övervikt påverkar risken för åldersrelaterade sjukdomar, genom att undersöka varför olika former av övervikt har olika effekt på risken för demens, hjärt- och kärlsjukdom samt typ 2 diabetes. Jag är även intresserad av att förstå hur geografiska förhållanden under livsloppet påverkar hälsa under åldrandet.

Se gärna min engelska profilsida för ytterligare detaljer.

Pedagogiska meriter

  Föreläsare

  • Karolinska Instituet, från 2021:
   • Föreläsningar om genetisk epidemiologi, kognition och demenssjukdom (kandidat- och masternivå)
   • Ledare av seminarium, grupparbete, och praktiska moment inom epidemiologi och biostatistik (master- och doktorandnivå)
  • Hälsohögskolan, Jönköping University, 2018-2020:
   • Föreläsningar kring statistiska metoder (doktorandnivå)
   • Föreläsningar om kognition och demenssjukdom (kandidat- och masternivå)

  Kursansvarig

  • An introduction to genetic and molecular epidemiology, Karolinska Institutet, från 2021 (doktorandkurs, 1.5 hp)
  • Statistical Methods, Hälsohögskolan, Jönköping University, 2020 (doktorandkurs, 7.5 hp)

  Handledning av studenter

  • Peggy Ler, doktorand vid Karolinska Institutet, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik
  • Elsa Ojalehto, doktorand vid Karolinska Institutet, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik
  • Otto-Emil Jutila (som bihandledare), doktorand vid University of Edinburgh, Precision Medicine Doctoral Training Program
  • Axel ryding, läkarstudent, Karolinska Institutet. Huvudhandledare, Examensarbete i medicin HT 2023

  Tidigare handledning av studenter

  • Anita Paul, masterstudent från Stockholms Universitet, Institutionen för folkhälsovetenskap
  • Elsa Ojalehto (som bihandledare; nu doktorand), masterstudent från Stockholms Universitet, Institutionen för folkhälsovetenskap

  Utbildning

  Medicine doktor i Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2017

  Magister i Biomedicin, Karolinska Institutet, 2010

  Postdoktoral utbildning

  Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, 2021-2022

  Fulbright Scholar vid the University of California, Riverside, 2019-2020 (6 månader)

  Institutet För Gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköping University, 2017-2020

  Akademiska priser och utmärkelser

  2022: Promising Researcher award, the Nordic Gerontological Federation

  2019: Fulbright Scholar 

  Funding: 

  Min forskning har fått finansiering från FORTE (postdok- och projektbidrag), det Strategiska forskningsområdet i epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet (SFOepi), Karolinska Institutets Forskningsstiftelser, Loo och Hans Ostermans stiftelse för medicinsk forskning, Stiftelsen för ålderssjukdomar vid Karolinska Institutet, Eurolife, The Fulbright Commission, Throne Holst Stiftelse, och The Medical Research Council UK (som bihandledare, Precision Medicine Doctoral Training Program at the University of Edinburgh).