Om mig

Jag arbetar som postdoktor i genetisk epidemiologi inom åldrande, och är intresserad av att kombinera genetiska och longitudinella metoder för att förstå komplexa sjukdomar. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar huvudsakligen på att förstå hur övervikt påverkar risken för åldersrelaterade sjukdomar, genom att undersöka varför olika former av övervikt har olika effekt på risken för demens, hjärt- och kärlsjukdom samt typ 2 diabetes. Jag är även intresserad av att förstå hur kognitiv, mental, och fysisk hälsa förändras under den prekliniska fasen av en demenssjukdom.

Pedagogiska meriter

  Föreläsare, Hälsohögskolan, Jönköping University, 2018-2020

  • Föreläsningar kring statistiska metoder (doktorandnivå)
  • Föreläsningar om kognition och demenssjukdom (kandidat- och magisternivå)

  Kursansvarig

  • An introduction to genetic and molecular epidemiology, Karolinska Institutet, från 2021 (doktorandkurs, 1.5 hp)
  • Statistical Methods, Hälsohögskolan, Jönköping University, 2020 (doktorandkurs, 7.5 hp)

  Handledning av studenter

  • Peggy Ler (bihandledare), doktorand vid Hälsohögskolan, Jönköping University
  • Otto-Emil Jutila (bihandledare), doktorand vid University of Edinburgh, Precision Medicine Doctoral Training Program

  Utbildning

  Medicine doktor i Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2017

  Magister i Biomedicin, Karolinska Institutet, 2010

  Postdoktoral utbildning

  Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, från 2021

  Fulbright Scholar vid the University of California, Riverside, 2019-2020 (6 månader)

  Institutet För Gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköping University, 2017-2020

  Loading bibliometrics...