Profile picture

Ida Karimpour

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Mina primära forskningsmål är att förstå hjärnans kopplingar, och hur det hänger ihop med minnesfunktioner vid neurodegenerativa sjukdomar. Dessutom, är jag intresserad av de kliniska aspekterna av neurodegenerativa sjukdomar, och användning av olika kognitiva tester i det kliniska arbetet.

Mina nuvarande forskningsintressen är inriktade på att förstå förändringar i hjärnavbildningar vid Alzheimers sjukdom. För att få en bättre förståelse för sjukdomens patofysiologi, är jag intresserad av hur vi kan använda biomarkörer i plasma och cerebrospinalvätska i våra analyser tillsammans med hjärnavbildning från MR.