Ida Hed Myrberg

Ida Hed Myrberg

Doktorand

Om mig

Jag jobbar som biostatistiker och är doktorand i Cancer Epidemiology GroupKEP. Jag är involverad i och driver studier som använder Forskningsdatabasen för tjock- och ändtarmscancer (CRCBaSe) - en databas för klinisk epidemiologisk forskning på kolorektalcancer. Jag är även studiestatistiker i ALASCCA-studien, en RCT som undersöker effekten av lågdos-Aspirin på cancerrecidiv efter kolorektalcancerkirurgi för personer med tumörer som har somatiska förändringar i PIK3-signalvägen. 

Jag har tidigare varit anställd som biostatistiker på Avdelningen för Barnonkologi och Barnkirurgi (2015-2020) och Biostatistics Core Facility (2020-2022). 

Utbildning

PhD-student i Medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet (start feb 2023). Huvudhandledare: Sandra Eloranta. Bihandledare: Caroline Nordenvall, Adina Feldman, Anna Martling

Masterexamen i matematisk statistik, Stockholms universitet (2020). Titel på uppsats: Survival Analysis and its Application to Childhood Cancer Data.