Om mig

Som sjuksköterska, forskare och docent, har jag arbetat med och för människor som befinner sig nära döden i olika roller i över trettio år. Mitt avhandlingsarbete stärkte min övertygelse om att människors erfarenhetsbaserade kunskap behöver efterfrågas, användas, och kombineras med evidens för att uppnå hållbara förändringar och förbättringar, även på organisatorisk nivå. Ett av mina mål som forskare har därför varit att minska gapet mellan forskningsfrågor, kunskapsgenerering och användning av kunskap.

Den forskning jag bedriver utgår i huvudsak från ett hälsofrämjande folkhälsoperspektiv med fokus på äldreomsorg. Vi använder en bredd av metoder bland annat aktionsforskning, en ansats som kombinerar forskning och förändringsprocesser i samverkan med dem som berörs - äldre, anhöriga och personal.