Om mig

Specialistområden Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA) samt Arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning. OSA handlar om hur vi interagerar och samarbetar samt vilka förutsättningar vi har för att arbeta på ett hållbart och effektivt sätt. Hur hanterar och arbetar vi med konflikter, svåra samtal, arbetsbelastning, arbetstider mm. Rehabiliteringsarbetet blir framgångsrikt genom ett förebyggande och systematiskt arbete men trots detta uppstår ibland komplicerade situationer där jag stöttar och coachar dig som lokal HR eller chef, för att vi ska finna en gemensam god lösning för alla berörda. 

Kontakt- och innehållsansvarig för avtal med Avonova Företagshälsa.