Om mig

Mina specialistområden är Organisatorisk och social arbetsmiljö samt Arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning och du som chef och lokal HR är alltid välkommen att rådfråga mig.

  • Coachar, utbildar och ger rådgivning till HR, ledningsgrupper och chefer.
  • Utvecklar digitala utbildnings- och samarbetsforum för lokala HR och chefer
  • Ansvarar för HR-puls samt medarbetarsamtalsprocessen, vilket är 2 viktiga delar i att undersöka arbetsmiljön inom OSA.
  • Ansvarar för att process och rutiner finns inom rehabilitering och arbetsanpassningarbetet och samarbetar tillsammans med företagshälsan för att skapa en hållbar och effektiv process.
  • Kontakt och innehållsansvarig för avtal med Företagshälsan Avonova samt avtal med Personalstödet Falck Healthcare.

Jag arbetar med att på en övergripande strategisk nivå stötta institutioner i att planera det systematiska arbetsmiljöarbetet inom OSA-området samt att arbeta för goda rutiner i rehab- och arbetsanpassningsområdet. Genom att utforma och tillhandahålla viktiga verktyg för att arbeta med OSA och rehabilitering på ett systematiskt sätt skapar vi goda förutsättningar för att utveckla vår verksamhet och skapa miljöer där människor trivs och kan prestera sitt bästa. 

Utbildning

Fil.kand. i beteendevetenskap med huvudämnet psykologi med inriktning mot personal, arbete och organisation, PAO-programmet. Examensarbete inom området arbetsmiljö och stress (2003)

 

Alkohol, droger och psykisk ohälsa, Ljung & Sjöberg (2018)

Medlingsutbildning, Medlingscentrum (2018)

”Det delegerade arbetsmiljöarbetet”, Zobers arbetsmiljö AB (2017)

Arbetsmiljöutbildning, Prevent (2010)

Coachutbildning med ICF-diplomering, Coachcentrum (2007)

Yogalärarutbildning, Institutet för Medicinsk Yoga, (2006)

Personligt ledarskap med konsultativt, Tesis och Ersta sköndal Högskola (2006)