Om mig

Jag utnämndes till professor i pediatrik särskilt neonatologi 1989 och är sedan 2012 senior professor. Jag har tidigare varit verksamhetschef för neonatologin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Sedan 2006 är jag chefredaktör för Acta Pediatrica.

Jag var ledamot i Nobelförsamlingen 1994-2012. 

Forskningsbeskrivning

Jag har huvudsakligen intresserat mig för omställningen vid födelsen såsom stressen att födas, plötslig spädbarnsdöd och hjärnans utveckling. Under  de senaste åren har jag ägnat mig åt frågan om  hur och när medvetandet uppkommer bland annat genom att studera hjärnans spontana aktivitet med funktionell magnetkamerateknik. Hjärnans nätverk kan felkopplas hos extremt för tidigt födda barn och vara en orsak till att de drabbas av autismliknande tillstånd.

Utbildning

Med dr och docent I fysiologi 1971

Leg läk 1974

Specialist I barnmedicin 1980