Om mig

Jag är specialist i njurmedicin med flerårig klinisk erfarenhet som läkare på Peking Union Medicinsk Högskola Sjukhus i Kina. Jag disputerade med en doktorsavhandling på institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet 2018 och därefter arbetat som postdoc på sektionens för Klinisk geriatrik, NVS-institutionen, KI och tillträder 1 september 2022 ett bitr lektorat vid samma institution.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om kopplingen mellan njurfunktion och demenssjukdom, ett nytt och viktigt och hitintills tämligen förbisett forskningsområde, med stor klinisk relevans.

Pedagogiska meriter

 • Bihandledare för 2 pågående Ph.D. studenter
 • Projekthandledare för 3 kandidatstudenter
   

Utbildning

 • 2022.9- : bitr lektorat på sektionens för Klinisk geriatrik, NVS, Karolinska Institutet
 • 2018.11-2022.8, postdoc på sektionens för Klinisk geriatrik, NVS, Karolinska Institutet
 • 2014.9-2018.10, Ph.D. i medicinska vetenskaper, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik  (MEB), Karolinska Institutet
 • 2002-2013, nefrolog på sektionens för Nefrologi, Peking Union Medicinsk Högskola Sjukhus, Kina
 • 1996-2001, läkare på sektionens för Internmedicin, Peking Union Medicinsk Högskola Sjukhus, Kina

Akademiska priser och utmärkelser

 • Vetenskapsrådet i etableringsbidrag
 • CIMED
 • Åke Wibergs Stiftelse
 • Stiftelsen För Gamla Tjänarinnor
 • StratNeuro
 • Alex and Eva Wallström Stiftelse
 • Ulla Hamberg Angeby and Lennart Angeby Stiftelse
 • KI Stiftelser