Skip to main content
helena20lindgren.jpg

Helena Lindgren

Lektor

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är barnmorska och docent med inriktning mot reproduktiv hälsa. Som barnmorska har jag främst varit verksam inom förlossningsvården och bedriver även forskning inriktad mot barnmorskans handläggning av förlossning och organisation av förlossningsvård. Jag undervisar studenter vid barnmorskeprogrammet och fristående kurser vid Karolinska Institutet. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är främst inriktad mot att minska förekomsten av förlossningsskador bland kvinnor i Sverige samt i låginkomstmiljöer samt att förbättra vården vid barnafödande för kvinnor som inte pratar svenska. Projekt där jag är huvudansvarig forskare:

MIMA - Midwives' management during second stage of labor

Södertäljebron

Emma (co-leader Erica Schytt) - migration och barnafödande

Utbildning

Forskarutbildning 2004-2008 Karolinska Institutet

Barnmorskeutbildning 1998-1999 Mälardalens Högskola

Sjuksköterskeutbildning 1991-1992 Högskolan Dalarna

Akademiska priser och utmärkelser

Sahlgrenska akademins pris för bästa utbildningsprogram.

Loading bibliometrics...