Skip to main content
hillevi_nordqvist_profilbild.jpg

Hillevi Nordqvist

Ledarskapsspecialist

Om mig

Jag arbetar som ledarskapsspecialist på Ledar- och Organisationsutveckling, LOD, med placering på HR-avdelningen på Utbildningsförvaltningen. Vi är en centralfunktion som stödjer KI:s chefer och medarbetare i vardagen. I partnerskap med verksamheten driver vi ledarutveckling i form av KI-specifika utbildningsprogram både in-house och centralt.  Vi erbjuder också skräddarsydda insatser som matchar den enskilda chefens utmaningar.

Jag ansvara också  att stötta organisationen med långsiktigt proaktiv omställningarbete med karriärutveckling-/karriärväxlingsprogram och aktiviteter med bla New Start. 

Är programsamordnare för RIS - Rörlighet i staten för KI. https://rorlighetistaten.se/

Loading bibliometrics...