hillevi_nordqvist_profilbild.jpg

Hillevi Nordqvist

Ledarskapsspecialist

Om mig

Jag är tjänstledig från 1 feb till 1 aug 2021. Vid frågor som rör nedanstående områden vänligen kontakta min kollega Sandra Helminen.

Jag arbetar som ledarskapsspecialist på Ledar- och Organisationsutveckling på UF.  Jag stöttar och coachar chefer i sitt ledarskap, stöttar chefer med utveckling av grupper och sina medarbetare. Håller workshops i förändring/ karriärutveckling/ teamutveckling. 

Jag ansvara för att stötta organisationen i förändringsarbete med proaktivt omställningsarbete med karriärutveckling-/karriärväxlingsprogram och karriäraktiviteter med New Start. Samarbetar med arbetsmiljöansvarig vid rehabärenden för personer som behöver stöd kring sin karriär/jobb.

 

Loading bibliometrics...