Skip to main content
hillevi_nordqvist_profilbild.jpg

Hillevi Nordqvist

Ledarskapsspecialist

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag arbetar som ledarskapsspecialist på Ledar- och Organisationsutveckling, LOD på UF.  Jag stöttar och coachar chefer i sitt ledarskap, stöttar chefer med utveckling av grupper och sina medarbetare. Håller workshops i förändring/ karriärutveckling/ teamutveckling. 

Jag ansvara för att stötta organisationen i förändringsarbete med proaktivt omställningsarbete med karriärutveckling-/karriärväxlingsprogram och karriäraktiviteter med New Start. Samarbetar med arbetsmiljöansvarig vid rehabärenden för personer som behöver stöd kring sin karriär/jobb.

Jag är ansvarig programsamordnare för KI i samarbetet med RIS - Rörlighet i staten för KI för att skapa kompetensutbyte mellan olika myndigheter. 

Loading bibliometrics...