Fotografi porträtt Hillevi Bergvall

Hillevi Bergvall

Doktorand

Om mig

Jag är leg. psykolog på Kompetenscentrum för psykoterapi, vid Centrum för psykiatriforskning och doktorand vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (CNS). Vid sidan av forskningen, arbetar jag som studierektor för den praktiska tjänstgöringen för psykologer (PTP) inom Region Stockholms hälso- och sjukvård. Förutom forskning och utbildning, har jag många års erfarenhet från psykiatrisk öppenvård, främst vuxna med komplicerade ångest- och depressionstillstånd. Jag har även varit delaktig vid uppstarten av en psykiatrisk mottagning. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på kvalitetssäkring av kognitiv beteendeterapi (KBT). Studierna handlar om utveckling av KBT-kompetens hos blivande psykologer och psykoterapeuter, KBT-kompetens hos behandlare inom den reguljära psykiatrin, terapins innehåll och behandlingsutfallför patienter.