Fotografi porträtt Hillevi Bergvall

Hillevi Bergvall

Doktorand

Om mig

Jag är leg. psykolog på Kompetenscentrum för psykoterapi, vid Centrum för psykiatriforskning, som är en samverkansorganisation mellan Karolinska institutet och Region Stockholm. Vi arbetar med utbildning, forskning och utveckling inom psykologisk bedömning, psykologisk behandling och psykoterapi. Jag arbetar halvtid som doktorand vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (CNS) vid Karolinska Institutet och halvtid som studierektor för PTP inom Region Stockholms hälso- och sjukvård. Min tidigare erfarenhet har fokuserat på klinisk psykiatri, främst vuxna med komplicerade ångest- och depressionstillstånd. Jag var även delaktig i att starta upp en psykiatrisk mottagning. 

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt fokuserar på kvalitetssäkring av kognitiv beteendeterapi (KBT). Studierna handlar om utveckling av KBT-kompetens hos blivande psykologer/psykoterapeuter, KBT-kompetens hos behandlare inom den reguljära psykiatrin, samt terapins innehåll och behandlingsutfallför patienter.