Hermon Berhane

Hermon Berhane

Ekonomiansvarig

Leda och fördela arbetet i ekonomigruppen
Huvudansvar för institutionen för laboratoriemedicin övergripande budgetplanering, budgetuppföljning och framtagande av underlag till årlig resursfördelning

Om mig

Övergripande ansvarsområden

  • Att leda och fördela arbetet i ekonomigruppen
  • Huvudansvar för institutionen för laboratoriemedicins övergripande budgetplanering och budgetuppföljning
  • Huvudansvar för framtagande av underlag till årlig resursfördelning
  • Att stötta ekonomigruppens arbete gentemot institutionens avdelningar
  • Säkerställa att gällande regelverk samt bidragsgivarnas instruktioner efterlevs