Om mig

Henrike försvarade sin doktorsavhandling i matematisk statistik vid institutionen för matematiska vetenskaper
vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet i juni 2017. Från hösten 2017 till 2018 jobbade hon som
postdoktor på Natural Resources Institute Finland (Luke) i Helsingfors. Från hösten 2018 till slutet av 2021 jobbade hon på Enheten av Biostatistik, Institutet för miljömedicin (IMM) och sedan 2022 på Enheten för Medicinsk Statistik, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet. Henrike är involverad i bland annat epidemiologiska och populationsbaserade studier och använder sig mest av överlevnads- och regressionsanalys. Hon deltar i undervisningsaktiviteter och är en del av Centre for Bioinformatics and Biostatistics (CBB).

Forskningsbeskrivning

Under sina doktorand och postdoktor år har Henrike arbetat med statistisk analys och karaktärisering av punktmönster som
observerats på olika skalor och tillämpningar. Hittills har hennes forskning och medverkan i olika samarbeten bidragit till nya insikter inom folkhälsa, materialvetenskap och skogsbruk.

Pedagogiska meriter

Grundnivå: Matematik 3 för lärare åk 7-9, sannolikhetslära och statistik delen (Göteborgs universitet)

Avancerad nivå: Statistik med R och SAS (Ulm University); amanuens för statistisk bild analys (Chalmers tekniska högskola)

Forskarnivå: Tillämpad rumslig statistik med fokus på punkt processer (Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå); Basic Epidemiology and Statistics 1 (Karolinska Institutet)

Utbildning

Doktor i matematisk statistik, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige, Juni 2017

Handledare: Aila Särkkä (huvud), Mats Rudemo, Tuomas Rajala and Matias Nordin

Akademiska priser och utmärkelser

Cramérpriset tilldelades av Cramérsällskapet, Sverige, 2018