Henrike Häbel

Henrike Häbel

Statistiker

Om mig

Henrike försvarade sin doktorsavhandling i matematisk statistik vid institutionen för matematiska vetenskaper vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet i juni 2017. Från hösten 2017 till 2018 jobbade hon som postdoktor på Natural Resources Institute Finland (Luke) i Helsingfors. I hösten 2018 började hon på enheten av biostatistik, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet. Som en del av Biostatistics Core Facility jobbar Henrike bland annat med överlevnads- och regressionsanalys för epidemiologiska och populationsbaserade studier.

Forskningsbeskrivning

Under sina doktorand och postdoktor år har Henrike arbetat med statistisk analys och karaktärisering av punktmönster som observerats på olika skalor och tillämpningar. Hittills har hennes forskning och medverkan i olika samarbeten bidragit till nya insikter inom folkhälsa, materialvetenskap och skogsbruk.

Pedagogiska meriter

Grundnivå: Matematik 3 för lärare åk 7-9, sannolikhetslära och statistik delen (Göteborgs universitet)

Avancerad nivå: Statistik med R och SAS (Ulm University); amanuens för statistisk bild analys (Chalmers tekniska högskola)

Forskarnivå: Tillämpad rumslig statistik med fokus på punkt processer (Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå)

Utbildning

Doktor i matematisk statistik, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige, Juni 2017

Handledare: Aila Särkkä (huvud), Mats Rudemo, Tuomas Rajala and Matias Nordin

Akademiska priser och utmärkelser

Cramérpriset tilldelades av Cramérsällskapet, Sverige, 2018

Loading bibliometrics...