Henrik Jonsson

Henrik Jonsson

Administrativ chef

Om mig

Om mig

Som administrativ chef har jag det övergripande ansvaret för administrationen på institutionen för miljömedicin. 

Jag leder arbetet vid institutionens centrala administration som består av ekonomi- och personalenhet, utbildnings- och forskningsadministration, intendentur samt arkiv och registratur.